Priser

Kontigent for medlemsskab af BK Sydvesten er: 400 kr. pr. kvartal

For spillere i Aabenraa gælder dog en pris på 800 kr. pr. kvartal

Indmeldelsesgebyr er 100 kr., dog gratis for unge under 16 år.

Unge under 18 år halv pris For yderligere oplysninger og indmeldelse

kontakt Meta Magnussen tlf.: 74 72 49 03 eller 26 39 49 03